28/02/2012 – Ο υποκατώτατος, οι περικοπές στους μισθούς και η διάλυση των ΣΣΕ από το υπουργικό συμβούλιο ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, υπό τον Λ. Παπαδήμο

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Με τον Δημήτρη Μαρούλη

 

 

Με πράξη του υπουργικού συμβουλίου, η οποία  εγκρίθηκε σε συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολογικό καθεστώς βάσει των προβλέψεων του νέου μνημονίου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις τίθενται σε ισχύ, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, οι διατάξεις που αφορούν στις περικοπές μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής: 

  1. Από 14/02/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 01/01/2012, μειώνονται κατά 22%.
  2. Από 14/02/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15/07/2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 01/01/2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
  3. Για την άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
  4. Συμφωνίες των μερών για μισθούς και ημερομίσθια μικρότερα αυτών που καθορίστηκαν με το μνημόνιο 2, είναι άκυρες.
  5. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας θα συνάπτονται για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
  6. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14/02/2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14/02/2013.
  7. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14/02/2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
  8. ΣΣΕ που θα λήξουν ή θα καταγγελθουν, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. ΣΣΕ που έχει ήδη έχουν λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν μέχρι 13/05/2012, δηλ. για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Κάθε άλλο επίδομα παύει αμέσως να ισχύει και για την προσαρμογή των συμβάσεων στις νέες διατάξεις γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

 

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, στην εφημερίδα ”ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” της επόμενης ημέρας (29.02.2012), μεταξύ άλλων, διαβάζαμε: «Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εγκρίθηκε χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ επιταχύνει την εφαρμογή των αντεργατικών ανατροπών, αφοπλίζει τους εργαζόμενους και από την ελάχιστη νομική προστασία και λύνει τα χέρια της εργοδοσίας να επιβάλει εδώ και τώρα τις περικοπές στους μισθούς, να διαλύσει πλήρως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το έγκλημα αυτό σε βάρος της εργατικής τάξης γίνεται στο όνομα της ”αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας” και με την επίκληση ”λόγων γενικότερου ενδιαφέροντος”,  που συνδέονται ”με τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της”(!) Η προστασία των μονοπωλίων και της καπιταλιστικής κερδοφορίας αναγορεύονται ξεδιάντροπα σε γενικό συμφέρον.

Με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου επιβάλλονται:

 
1. Η κατάργηση διά νόμου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η μείωση όλων των μισθών που περιλαμβάνονται και κατοχυρώνονται με αυτή είναι 22% και για τους νέους μέχρι 25 ετών κατά 32%. Από τις 14 Φλεβάρη ο κατώτερος μισθός πέφτει στα 586 ευρώ μεικτά, από 751 ευρώ μέχρι τον προηγούμενο μήνα και στους νέους στα 511 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, για τους νέους της μαθητείας, για 8ωρη εργασία η αμοιβή τους καθορίζεται στο εξευτελιστικό επίπεδο των 357,50 ευρώ μεικτά. Εννοείται ότι για την ισχύουσα Εθνική Σύμβαση δεν αποδίδεται ούτε η προβλεπόμενη αύξηση του Ιούλη, αλλά ούτε και οι «ωριμάνσεις» οι οποίες παγώνουν. Οι μειώσεις είναι υποχρεωτικές για τους εργαζόμενους και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τις 14 Φλεβάρη.
 
2. Καταργούνται οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και η κυβέρνηση ορίζει το περιεχόμενο των νέων κλαδικών συμβάσεων. Ειδικότερα, οι όροι όλων των συμβάσεων που έχουν λήξει ή καταγγελθεί, παύουν να ισχύουν μέσα σε ένα τρίμηνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από τα μέσα του Μάη. Ομως και αυτές που βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν καλύτερη τύχη και λήγουν έπειτα από ένα τρίμηνο, αφού μονομερώς οι εργοδότες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τις καταγγείλουν. Ετσι καταντά κενό γράμμα και κοροϊδία η πρόβλεψη ότι τέτοιες συμβάσεις μπορούν να έχουν ισχύ ακόμα ένα χρόνο ή μια τριετία από την έναρξή τους!

Μετά την πάροδο των τριών μηνών αυτό που απομένει από τις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις είναι: Ο βασικός μισθός ή βασικό ημερομίσθιο που προβλέπει η σύμβαση μαζί με τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον όμως αυτά προβλέπονται από τη συγκεκριμένη ΣΣΕ. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Μεταξύ αυτών και το επίδομα γάμου. Ειδικά για τις ωριμάνσεις, με την ψήφιση του νόμου και μέχρι το ποσοστό ανεργίας να πέσει στο 10% – δηλαδή στο μισό απ’ αυτό που είναι σήμερα – δεν δίνονται οι προβλεπόμενες αυξήσεις. Συγκεκριμένα, επιδόματα όπως της πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, της τριετίας ή πενταετίας «παγώνουν» στα σημερινά επίπεδα, ανεξάρτητα αν το επόμενο διάστημα ο εργαζόμενος μεταβαίνει σε κάποιο άλλο κλιμάκιο ή συμπληρώνει τριετία ή πενταετία και σύμφωνα με τη σύμβαση θα έπρεπε να αυξηθεί ο μισθός του.

Ετσι, η κυβέρνηση διά νόμου πετσοκόβει τους μισθούς που προβλέπονται από όλες τις συμβάσεις και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Γιατί, έχοντας κατοχυρώσει για λογαριασμό της εργοδοσίας ένα χαμηλότερο επίπεδο κλαδικών μισθών, της δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για την επιβολή επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων με ακόμα χαμηλότερους μισθούς απ’ αυτούς που θα έχουν απομείνει, μετά το διά νόμου πετσόκομμα.

 
3. Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αντεργατική επιθετικότητα, η κυβέρνηση στερεί ουσιαστικά τη δυνατότητα προσφυγής των συνδικάτων στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ), αφού α) η προσφυγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών, β) η προσφυγή περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό του βασικού μισθού ή του βασικού ημερομισθίου και όχι σε όλους τους όρους της Σύμβασης ή στη διατήρηση όρων από προηγούμενες συμβάσεις και γ) για όσες προσφυγές δεν έχουν βγει αποφάσεις από τον ΟΜΕΔ και εκκρεμούν τίθενται στο αρχείο!
 
4. Με το άρθρο 5 της νομοθετικής πράξης επιτρέπεται η απόλυση εργαζομένων από επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες) και όχι μόνο, αφού το δικαίωμα για απολύσεις επεκτείνεται και στους ιδιοκτήτες όλων των εταιρειών και οργανισμών που υπάγονται ή κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στην ίδια λογική και για τις ίδιες επιχειρήσεις, καταργούνται διατάξεις, κανονιστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή Κανονισμοί Εργασίας ”που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας”, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας απόλυσης εκ μέρους της εργοδοσίας.
(…)Παράλληλα, η συγκυβέρνηση, κλιμακώνει την αντιλαϊκή επέλαση με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων, που εξειδικεύουν τα σκληρά μέτρα του μνημονίου, ενώ επιχειρεί να σπείρει αυταπάτες στα λαϊκά στρώματα περί «ανάπτυξης» στα αποκαΐδια που αφήνουν πίσω τους τα αντεργατικά και αντιλαϊκά νομοσχέδια. Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αμπαλάρουν ήδη τα νέα πακέτα μέτρων που θα επιβάλουν αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές και τα οποία θα σπρώξουν ακόμα πιο βαθιά στη φτώχεια τα λαϊκά νοικοκυριά.

Η κυβερνητική προπαγάνδα, με την επιδίωξη να γονατίσουν οι εργαζόμενοι μπροστά στα σφαγιαστικά μέτρα, επιχειρεί να εμφανίσει τις μειώσεις των μισθών και την περιστολή των εργατικών δικαιωμάτων σαν τις «αναγκαίες προϋποθέσεις» για την «ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής υποστήριξε ότι «για να δούμε φως στο τέλος του τούνελ πρέπει να βελτιώσουμε ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη», ενώ, αναφερόμενος στη σφαγή των μισθών στον ιδιωτικό τομέα υποστήριξε προκλητικά ότι «αντί να κόβονται θέσεις εργασίας, μειώνονται οι μισθοί» και ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να κρατηθούμε στην ευρωζώνη». 

Την απόφαση των κομμάτων της συγκυβέρνησης να προχωρήσουν στη λήψη νέων βάρβαρων μέτρων τον Ιούνη, που θα φέρουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και θα φορτώσουν καινούργια χαράτσια στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, επανέλαβε χτες ο Π. Καψής: «Δεν είναι καμιά κεραμίδα ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα τον Ιούνιο. Ανοίξτε το μνημόνιο, έχει πολλά μέτρα που θα παρθούν. Δεν ξέρω αν θα είναι τρισχειρότερα, θα είναι όμως δύσκολα. Πολύ δύσκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Π. Καψής, σε συνέντευξή του στο «Μέγκα».

Ξεκαθαρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν δεσμευτεί για την προώθηση νέου πακέτου μέτρων για το 2013 – 2014, που θα επιβληθούν αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, ο Π. Καψής σημείωσε: «Υπάρχουν μία σειρά από μέτρα που ήδη έχουν αποφασισθεί (…) Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να παράγουμε έλλειμμα. Στο τέλος του 2012 θα έχουμε έλλειμμα. Αυτό πρέπει να μηδενισθεί και πρέπει να περάσουμε σε αυτό που λέγεται “πρωτογενές πλεόνασμα”. Αρα, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για την επόμενη κυβέρνηση, το πώς θα μπορέσει να περάσει σ’ αυτά τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα».

Ο Π. Καψής τόνισε ακόμα ότι «έχει συμφωνηθεί ότι θα υπάρξουν 15.000 απολύσεις από τον Δημόσιο τομέα» μέσα στο 2012 και ισχυρίστηκε ότι θα «θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τους εργαζομένους στους Οργανισμούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας», οι οποίοι καταργούνται χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες θα είναι αυτές».

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *