25.02.2008 – Γ. Αλογοσκούφης: «Στόχος μας είναι ο μηδενισμός του ελλείμματος από το  2010»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Με το Δημήτρη Μαρούλη

Απόσπασμα από την ομιλία του –τότε- υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε μια νέα πορεία. Παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στη διεθνή οικονομία, η δυναμική αυτή πορεία δημιουργεί τις συνθήκες για σημαντική ανάπτυξη φέτος και τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική μας βασίζεται σε δύο πυλώνες: τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα που παραλάβαμε(…) Η δημοσιονομική προσαρμογή υλοποιείται με επιτυχία. Μειώσαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα από το 7,3% του ΑΕΠ το 2004 στο 2,7% του ΑΕΠ το 2007. Φέτος το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, στο 1,6% του ΑΕΠ. Στόχος μας είναι ο μηδενισμός του από το 2010(…)

Παράλληλα, με τις μεταρρυθμίσεις επιτυγχάνουμε την αξιοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών αποθεμάτων της χώρας μας. Η ανάπτυξη είναι δυναμική. Προέρχεται κυρίως από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών και έφθασε κατά μέσον όρο το 4% τα τελευταία τρία χρόνια. Προβλέπεται δε η ανάπτυξη, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να κυμανθεί στο επίπεδο αυτό και την περίοδο μέχρι το 2010(…)

Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα την πολιτική των μεταρρυθμίσεων για μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία(…) Με τις μεταρρυθμίσεις μας δημιουργούμε μια δυναμική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία».

One Reply to “25.02.2008 – Γ. Αλογοσκούφης: «Στόχος μας είναι ο μηδενισμός του ελλείμματος από το  2010»”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *