15 Ιανουαρίου 2007 – Γ. Αλογοσκούφης: ”Η αξιοπιστία είναι βασικό συστατικό της οικονομικής πολιτικής και σε αυτό θα επιμείνει η κυβέρνηση”

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Με το Δημήτρη Μαρούλη

”Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση και τις εξελίξεις στην οικονομία, αλλά ούτε και αποτελεσματικός σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, εάν δεν έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία”, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, προσερχόμενος σε εκδήλωση για την κοπή της πίτας των υπαλλήλων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ”η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει αναβαθμισθεί. Τα τελευταία χρόνια έγινε σημαντική προσπάθεια για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής διαφάνειας και έγιναν επίσης σημαντικές προσπάθειες για την καλύτερη μέτρηση των μεγεθών της οικονομίας, προκειμένου και ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής να βασίζεται σε καλά και αξιόπιστα δεδομένα. Η αξιοπιστία είναι βασικό συστατικό της οικονομικής πολιτικής και σε αυτό θα επιμείνει η κυβέρνηση”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *