16/06/2010 – Υποχρεωτική σήμανση αιγοπροβάτων…

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Με τον Δημήτρη Μαρούλη

 

Με αφορμή την -επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση- υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

 

«Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων από 1/1/2010, η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική στις παρακάτω κατηγορίες ζώων:

 

1. Στα αιγοπρόβατα που προορίζονται από τον παραγωγό να παραμείνουν στην εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα πέρα από την ηλικία των δώδεκα (12) μηνών, και έχουν γεννηθεί μετά τις 1/1/2010 , πρέπει να τοποθετηθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος , μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών (επιπλέον του ενός ενωτίου στο αριστερό αυτί όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 21/2004)

 

2. Στα αιγοπρόβατα που προορίζονται για εμπόριο (εντός της Ελληνικής επικράτειας, ενδοκοινοτικό ή προς Τρίτη χώρα), και έχουν γεννηθεί μετά από τις 1-1-2010 , ανεξάρτητα από την ηλικία τους και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προέλευσης , πρέπει να τοποθετείται ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος (επιπλέον του ενός ενωτίου στο αριστερό αυτί όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 21/2004)

 

3. Στα αιγοπρόβατα που εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν γεννηθεί μετά από τις 1-1-2010 εφαρμόζεται τοποθέτηση ενός ενωτίου στο αριστερό αυτί με τον ατομικό αριθμό και ένας ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος , στην εκμετάλλευση προορισμού στην οποία εκτρέφονται τα ζώα , εντός μέγιστης προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο ελληνικό έδαφος και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση.

 

Επίσης στα αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των δώδεκα μηνών τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης γέννησης».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *