23.1.1994 – Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ”Όπου επιχειρήθηκε η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δεν είχε τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο επίπεδο της απασχόλησης”

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Με το Δημήτρη Μαρούλη

‘Ελλάδα-Ευρώπη”. Ειδική έκδοση της εφημερίδας ”Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” με αφορμή την άσκηση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη χώρα μας, στο α ́ εξάμηνο του 1994. Επιμέλεια αφιερώματος: Ινώ Αφεντούλη.

Συνεντευξιαζόμενος, ο – τότε – πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η ανεργία, στο εξαιρετικά μάλιστα επικίνδυνο επίπεδο που έχει φθάσει, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κατά τη διαμόρφωση της μακροοικονομικής μας πολιτικής. Στην αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε οξύτατα προβλήματα από την αποσταθεροποίηση του κοινωνικού μας ιστού και των δημοκρατικών μας θεσμών.

Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, όπου αυτή επιχειρήθηκε, δεν είχε τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο επίπεδο της απασχόλησης. Έχει επίσης αποδειχθεί στην πράξη ότι ο εξαιρετικά χαμηλός μισθός λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ανάληψη θέσεων εργασίας και το αποτέλεσμά του είναι η διατήρηση της ανεργίας καθώς και του κόστους επιδότησής της, στα ίδια επίπεδα.

Η ανταγωνιστικότητα που στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα ”κόστος” και που επιρρίπτει το κόστος αυτό στην εργασία, απασχολεί ήδη έντονα τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η αναζήτηση λύσης στο λεγόμενο κοινωνικό dumping δεν αποτελεί μόνον οικονομική επιταγή. Αντίθετα, χρειάζεται να θεωρηθεί ως η ελάχιστη συμβολή του αναπτυγμένου κόσμου, της ευρωπαϊκής κυρίως κοινωνίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *