15.02.1996 – Ευρωκοινοβούλιο: Στην Τουρκία οι ευθύνες για τα Ίμια

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Με τον Δημήτρη Μαρούλη

Υιοθετώντας, με συντριπτική πλειοψηφία, ψήφισμα, του οποίου ο τίτλος – “Σχετικά με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος κράτους μέλους της ένωσης και την αμφισβήτηση εκ μέρους της χώρας αυτής των κυριαρχικών δικαιωμάτων του” – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε τις ελληνικές θέσεις -κατά την κρίση στο Αιγαίο-καταλογίζοντας σαφώς τις ευθύνες της κρίσης στην Άγκυρα και προσδιορίζοντας, ικανοποιητικά για την Ελλάδα, την ουσία του προβλήματος.

Υπέρ του ψηφίσματος -σε σύνολο 374- τάχθηκαν 342 ευρωβουλευτές, κατά 21 ενώ υπήρξαν και 11 αποχές.

Το περιεχόμενο του τελικού κειμένου που υιοθετήθηκε θεωρείται ικανοποιητικό για την ελληνική πλευρά, διότι στο σκεπτικό του ψηφίσματος γίνεται λόγος για τις “προκλητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας”, συνυπολογίζεται η προβολή από την κυβέρνηση της Άγκυρας εδαφικών αξιώσεων και αντιπαραβάλλεται με την παράθεση των νομικών τίτλων που κατοχυρώνουν την ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων, ενώ παράλληλα γίνεται αποδεκτό ότι, η συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση “εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολιτικής αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου”.

Μείζονος σημασίας δέσμευση, θεωρείται η ρητή αναγνώριση ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμπεριέχεται στο άρθρο 3, καθώς και η αξίωση από την Τουρκία για “άμεση συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες” και την παραίτησή της από την τακτική της απειλής με πόλεμο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσης, ζητεί την αυτοκριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδυναμία της να αναλάβει αποτελεσματική δράση κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και την ανάληψη “καταλλήλων πρωτοβουλιών”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *